- - -
thế bấm
Mừng [C] ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi [F] cười
Hoà bình đến cho muôn [G7] người, cùng cất tiếng ca mừng [C] vui

Mừng [C] ngày Giáng sinh an hoà, mừng hạnh phúc cho muôn [F] nhà
Từ thành phố hay đồng [G7] quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang [C] lừng

[C] Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui [C7] lên
[F] Đêm Noel, đêm đêm ta [C] xin ơn trên ban [D7] hoà bình cho [G7] trần thế

[C] Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang [C7] lên
[F] Đêm Noel, vui đêm [C] Noel, ta hãy chúc [G7] nhau câu [C] cười!

[C] Boong bing boong, boong bing boong, chuông giáo đường thánh [C7] thót
[F] Đêm Noel, chuông vang như [C] mang bao yêu thương [D7] lẫn trong ánh [G7] sao sáng

[C] Boong bing boong, boong bing boong, đêm giáng trần Thiên [C7] chúa
[F] Xin dâng lên muôn [C] kinh trong đêm Thiên [G7] chúa giáng sinh ra [C] đời

-------------------

[C] Dashing through the snow, in a one-horse open [F] sleigh
O'er the fields we [G7] go, laughing all the [C] way

[C] Bells on bobtails ring, making spirits [F] bright
What fun it is to [G7] ride and sing a sleighing song to- [C] night, oh


[C] Jingle bells, jingle bells, jingle all the [C7] way
[F] Oh what fun it [C] is to ride in a [D7] one-horse open [G7] sleigh, hey

[C] Jingle bells, jingle bells, jingle all the [C7] way
[F] Oh what fun it [C] is to ride in a [G7] one-horse open [C] sleigh
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận