- - -
thế bấm
[G] Đung đưa, đung đưa chiếc gùi đung [Em] đưa, H'zen lên [G] rẫy
Dung dăng, dung dăng chiếc còng đung [Em] đưa, H'Zen lên [G] rẫy.

[A] Ô, con đường đất [D] đỏ
[A] Ô, mặt trời nắng [D] đổ
Bạt ngàn cao [Em] su, bạt ngàn cà phê
Một rừng âm [C] thanh, một trời hương say
Ban [D] Mê lộng gió.

Em đi tỉa [G] bắp, hay hái rau [Em] rừng vui chi em [D] hát.
Dí da di da .. [A] hey…dí da da [G] da X 2
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận