- - -
thế bấm
1. Đêm trong [Dm] màn nằm nhớ [Gm] rượu buộc hai cẳng phải [Dm] đi
Dù vợ [F] có la [Gm] chi ta quyết đi cho bằng [Dm] được
Ai cản ngăn cũng [Gm] mặc, vợ là vợ mà ta là [Dm] ta

2. Ai trong đời cũng uống [Gm] rượu vì rượu quý hơn [Dm] cơm
Vì rượu [F] quý hơn [Gm] cơm hai ly vuông mới được một [Dm] xị
Ai nói chi cũng mặc [Gm] kệ, rượu là rượu mà cơm là [Dm] cơm

3. Ai trong đời cũng lấy [Gm] vợ vợ là nợ là oan [Dm] gia
Thà rằng [F] cứ như [Gm] ta ta thề không lấy [Dm] vợ
Để từng đêm đi [Gm] nhậu chẳng sợ vợ nào nó [Dm] la

4. Bây giờ Mỹ bỏ cấm [Gm] vận bọn nhậu Mỹ nó sang [Dm] ta
Vì lợi [F] ích quốc [Gm] gia ta lại đi chiến [Dm] dịch
Ta cụng ly với [Gm] địch, địch là địch mà ta là [Dm] ta
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận