- - -
thế bấm
Đêm chong [Am7] đèn ngồi nhớ [Dm] lại
Từng câu chuyện ngày [Am] xưa.
Mẹ về [C] đứng dưới [Dm] mưa
Che đàn [Dm7] con nằm [E] ngủ
Canh từng [A7] bước chân [Dm] thù.
Mẹ ngồi [G] dưới cơn [C] mưa. [A7]

Mẹ lội [Dm] qua con [Am] suối,
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ [E] nhàng đưa [Dm] lối,
Tiễn con [A] qua núi [Dm] đồi.
Mẹ chìm trong đêm [Am] tối,
Gió [G] mưa tóc [C] che lối con [E] đi.

Đêm chong [Am7] đèn ngồi nhớ [Dm] lại
Từng câu chuyện ngày [Am] xưa.
Mẹ về [C] đứng dưới [Dm] mưa
Che từng [Dm7] căn hầm [E] nhỏ
Xóa sạch [A7] vết con [Dm] về
Mẹ ngồi [G] với cơn [C] mưa [A7]

Mẹ là [C] gió uốn [Dm] quanh,
Trên đời [Dm7] con thầm [Em] lặng
Trong câu [A] hát thanh [Dm] bình.
Mẹ làm [E] gió mong [Am] manh.

Mẹ là [C] nước chứa [Dm] chan,
Trôi giùm [Dm7] con phiền [Em] muộn
Cho đời [A] mãi trong [Dm] lành
Mẹ chìm [E] dưới gian [Am] nan.

Sheet Ảnh 'Huyền thoại mẹ'

Huyền thoại mẹ sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận