- - -
thế bấm
[Am] Hương anh gọi tên em
Trong ngút ngàn nỗi [F] nhớ
[G] Gọi tên [Dm] em gọi mãi khôn [Am] nguôi
Anh gọi tên [F] em mịt mù trong gió [Am] lộng
Gọi [Em] thầm nỗi nhớ chơi [Am] vơi.

Từ em [Am] đi đã lỡ xa [Dm] nhau
Từ em đi lạnh giá thương [Am] đau
Từ em [Em] đi vời vợi bao nỗi [G] sầu
Từ em đi tiếng hát đơn [Am] côi

Từ em [Am] đi ngỡ đã quên [Dm] nhau
Từ em đi ngày tháng qua [Am] mau
Từ em [Em] đi một mình anh nhớ [G] hoài
Từ em đi gió cuốn lên [Am] khơi

[Am] Hương anh gọi tên em
Trong khắp trời thương [F] nhớ
[G] Trời Ca [Dm] li buồn lắm em [Am] ơi
Anh gọi tên [F] em, một mình trong giá [Am] lạnh
Một [Em] mình đếm bước lang [Am] thang

[Am] Hương anh gọi tên em
Anh gọi hoài gọi [F] mãi
[Am] Hương anh gọi tên em
Trong nỗi nhớ chơi [Dm] vơi
[Am] Hương anh gọi tên em. Hương!

Sheet PDF 'Hương'

1557.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận