- - -
thế bấm
Đường về một [E7] đêm mưa gió tả [Am] tơi [Dm]
Buồn theo gót chân nghe lòng [Am] rã rời [Dm]
Dư hương đâu đây nhắc nhở một [Am] người
Ngày [Dm] xưa hai đứa đẹp [C] đôi
Giờ [F] đây chỉ có mình [E7] thôi

Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn [Am] thinh [Dm]
Người xưa thấy đâu ta buồn [Am] với mình [Dm]
Mưa thu bay bay thấm ướt vai [Am] gầy
Tình [Dm] chia hai lối từ [C] đây
Giọt [E7] mưa như nước mắt [Am] này

Tôi đi trong gió [G] mưa xin đời cho chút duyên [Am] thừa
Cuộc [E7] tình người thắng ta [Am] thua
Còn đây thư tình [Dm] xưa ai dùng lời ngôn dối [E7] lừa
Hay tình đã vì tiền [Am] mua

Đường về mình [E7] tôi lê bước buồn [Am] thiu [Dm]
Chìm trong phố đêm vắng vẻ tiêu [Am] điều [Dm]
Nghe tim rưng rưng tiếc thương trong [Am] chiều
Tầm [Dm] tay đánh mất người [C] yêu
Tình [E7] đêm nay nhớ nhau [Am] nhiều
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận