- - -
thế bấm
Miền nam [Em]tôi sông nước mênh mang,
dừa xanh [Am]xanh cây trái ngút [Em]ngàn.
Ruộng bao [D]la, rừng bao [G]la
Đêm đêm [Am]hoa rụng trắng hiên [G]nhà.
Từng đêm [Em]trăng soi sáng trên sân
Rượu nâng [Am]ly thâu ánh trăng [Em]gần.
Đàn vang [D]ngân, người lâng lâng gió sông tràn dâng.
Miền [G]nam, đồng lúa ngút [C]ngàn,
Thuở cha [D]ông đi phá mở ruộng [G]đồng.
Tiếng tơ [Am]vang nơi cuối bãi đầu [G]sông Cửu [B]Long
Rồng thiêng uốn [G]quanh.
Rạch, kinh [Bm]thông tôm cá lội ngược xuôi,
phù sa nuôi cây lúa nặng tình [Em]thương.
Miền nam ơi thương phố ven sông
Tàu ghe [Am]luôn chen chúc bên [Em]dòng.
Ngựa xe [D]qua, cầu mới [G]đó
Yêu nhau [Am]không còn lỡ chuyến [G]phà.
Còn nghe vang câu lý giao duyên,
Để con [Am]trai con gái như [Em]là...
Lạc Long [D]Quân và Âu [C]Cơ, cháu con [B]Rồng [Em]Tiên.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận