- - -
thế bấm
1. [Am] Trên thế gian , bao cảnh đời nhân [C] sinh
[Am] Người đua [Dm] chen, tranh lợi danh không nghĩ [C] suy
[Am] Trên thế gian, [Dm] chưa phải là nhà [C] ta
Đời phù [F] du nay [Dm] nở, mai [Am] tàn

[Am] Ta hướng theo, chân Đức Phật từ [C] Bi
[Am] Tìm cho [Dm] ta, ánh hào quang soi lối [C] đi
[Am] Tai ách qua, luôn sống đời an [C] vui
Bể Trầm [F] luân, muôn [Dm] kiếp xa [Am] rời

ĐK : [F] Hãy chí [C] tâm giác [Am] ngộ
[Dm] Sống, sống trong [G] tình yêu [Am] thương
[F] Với tấm [C] lòng hướng [Am] thiện
[Dm] Sẽ [G] phúc cho đời mai [Am] sau

2. [Am] Tinh tấn tu, ta sẽ được mai [C] sau
[Am] Đời an [Dm] vui, luôn bình yên qua bến [C] mê
[Am] Nghe tiếng kinh, với muôn hồi chuông [C] ngân
Hồn ta [F] xua, [Dm] đi hết ưu [Am] phiền

[Am] Bao trái ngang, sẽ không còn vương [C] mang
[Am] Lòng từ [Dm] bi, cho đời ta thêm thảnh [C] thơi
[Am] Ta hướng theo, chân lý Phật Như [C] Lai
Đài Sen [F] kia ta [Dm] sẽ được [Am] vào
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận