- - -
thế bấm
Nâng cao lá [C]cờ Hướng Đạo nhuộm oai h [G]ùng sáng ngời ta [Dm]cùng đi cùng xây [C]đời mới.
Vui tươi hát [Dm]ca đi trên con [F]đườn g lạ, chúng ta [G]n guyện thẳng tiến [C]xông [G]ph a.
anh em ơ [C]i rèn chắc tay sẵn [G]sàn g, anh em [Am]ơ i rèn trái tim [Em]vững và ng, tiếng [G]kêu g ọi xin [G7]ai chớ quên,
anh em ơ [C]i kìa nước non đang [G]ch ờ, anh em [Am]ơ i đại nghĩa luôn [Em]tôn thờ, [Dm]chúng t a [G]nguyện k iên [C]tâm tiế n lên!
Hướng Đạo Việt n [C]am đuốc thiêng soi đường, Hướng đạo Việt Nam khó khăn [F]coi thường.
Luôn lu [F]ôn ta bền gan [C]rèn tâm hồn trong sáng. dâng [Em]c ho nước non [Am]nh à muôn đời [Dm]điểm tô.
Cho xã h [G]ội rạng ngời chúng ta một [C]lờ i
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận