- - -
thế bấm
Chiều ni nghe Huế buồn chi [C] lạ
Dáng nhỏ mô rồi o hỡi [G] o! [Dm]
Rèm hoa tóc [F] rủ trăng mời [Dm] gọi
Chừ vắng tin [Am] rồi o ở [Dm] mô? [G]

Bài thơ o [C] ép còn vương đọng
Bồ kết thơm nồng quyện tóc [G] mây
Nón lá o che nghiêng chiều [F] tím
Răng chừ o [Dm] đã ở nơi [C] mô?

Răng chừ o [C] đã ở nơi [Em7] mô? [Am]
Bửa nao o [Dm] thoáng qua Thành [G] Nội [C]
Áo trắng hai [Em] tà bay nắng [Dm] vui
Áo trắng hai [Am] tà bay nắng [G] vui

O cười e ấp khi nhìn [Em] vội [Am]
Vô tình đôi [Dm] mắt nhốt tim [C] tôi

Tôi theo gót đỏ quên đường [C] về
O thả tóc thề gió ngẩn [G] ngơ
Bây chừ một [F] gã ngồi đây [Dm] nhớ
Huế đợi o [G] về, Huế nhớ [C] o.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận