- - -
thế bấm
1. Trùng [C] Dương, Trùng [G] Dương, Trùng [Dm] Dương

Trùng [C] Dương chốn [F] đây ngàn [C] phương
Có [F] ba dòng [C] sông cuốn xuôi biển [F] Đông nhắc câu chờ [C] mong
Về [G] khơi sóng muôn triền tới
Nước non buồn [F] vui đây hội Trùng [Dm] Dương [G] đầy [C] vơi [Am]
Sóng muôn triền [C] tới, sóng xô về khơi, như muôn tình [F] mới
Vươn sức [Fm] người dựng giữa [G] đời.

Chiều [Cm] nay nước [Fm] xuôi dòng đại [Cm] dương
Có [Fm] em tên sông [Cm] Hồng dâng sóng [G7] tuôn trên nguồn
Vẩn [Fm] vơ nắng [Cm] quái vươn trên phù [Fm] sa
Có [Bb] những cô thôn mờ [Eb] xa đón bầy [Ab] dân đánh [G7] cá
Về [G] đây trai gái sống chung một miền
Quanh năm anh cuốc em [D7] liềm vun xới ruộng mùa lúa [G] chiêm.

Từ thượng [Cm] du nước [Fm] trôi về trung [Cm] châu
Ấp [Fm] ôm đồng ruộng [Cm] sâu bên người áo [Fm] nâu [G] dãi [Cm] dầu.

Hò [C] ơi gối đầu [Am] trên Lào Cai Việt [D] Trì
Em nằm [G] tóc xoã bãi cát [C] dài
Thả hồn [G] mơ tới Thái Bình [C] qua Sơn [G] Tây
Hò [G] ơi hò [Em] ơi
Nhớ ngày nao dân chúng lên [Am] đường
Đem thịt [Dm] xương ngăn giữ nương [G] đồng
Đem vinh [G7] quang thắm tô sông [C] Hồng.

Nằm [C] mơ, xuân vinh quang, trở [G] về, cho non sông
Và ngày [C] nao nơi [G] nơi trút sạch buồn [Dm] thương
Là ngày em [G] mơ duyên [G7] người lập [C] công.

2. Miền [C] Trung vọng tiếng
Em xinh em [Am] bé tên là Hương [F] Giang
Đêm đêm khua [Dm] ánh trăng [Am] vàng mà [C] than
Hò [Am] ơi, phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ
Bến Vân [Dm] Lâu thuyền [C] vó đơm sầu.

Ơi [G] hò, ơi [C] hò
Quê hương [F] em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu [G] áo hè thì thiếu ăn
Trời [Em] rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi
Khiến đau [Am] thương thấm [Dm] tràn
Ngập Thuận [G] An để lan biển [C] khơi, ơi [Dm] hò ơi [C] hò.

Hò [C] ơi ai là [Am] qua là thôn [C] vắng
Nghe sầu [G] như mùa mưa [C] nắng cùng [G] em
Xót dân lều tranh chiếu manh
Hò [Dm] ơi bao giờ máu [Am] xương hết tuôn [C] tràn
Quê miền [Dm] Trung thôi kiếp điêu [C] tàn
Cho em vang khúc ca nồng nàn.

Ngày [C] vui, tan đao binh, mẹ [G] bồng, con sơ sinh
Chiều đầu [C] xóm xôn [G] xao đón người trường [Dm] chinh
Ngậm ngùi hân [G] hoan tiếng cười đoàn [C] viên.

3. [C] Ồ [Fm] ồ [C] ồ đây [G] miền [C] Nam
Nước sông sông [G] cao cá lội ngù [C] ngờ
Nước xanh xanh [G] lơ có thêm cây [C] rừng
Về về đây miền Đồng Nai có Cửu [C] Long
Cuộn chảy dâng miền [Am] Nam mạch [C] sống

Một [Eb] sáng em ra khơi Vĩnh [Bb] Long tươi [Eb] cười
Và Cần Thơ, Long Xuyên [Gm] rợp vườn cau lửa chín
Đời vươn [Bb] lên thuyền ghé bến
[Dm] Sống no [C] nê dân [Em] quê một [Dm] miền
Kìa [C] nắng thương dân [G] đây nắng khô đồng [C] lầy
Chiều [F] tới chiều [C] tới hò lơ hò [G] lơ, hò là hò [C] lơ.

Chẻ [Dm] tre bện sáo cho [G] dầy
Ơ chứ anh lên sông Mỹ có ngày gặp [C] em.

[C] Ô [Fm] hò [C] ơi ra [G] biển [C] khơi Trùng dương
Ba chị [Am] em là ba [Dm] miền đem nhưng tình [G] thương nối [C] liền
Gặp [G] nhau bên trời biển [C] đông thắm [G] duyên, hẹn [Dm] nhau
Tha hồ [Am] sống lại bốn phương trời
Đem tự [G] do tranh đấu bao người
Cho quê [C] hương ấm no muôn đời
Giờ đây bao tâm tư, rộn [G] ràng như câu thơ
Hội trùng [C] dương tay [G] tay xiết chặt nguồn [Dm] thương
Dựng đời vinh [G] quang hoa đời tự [C] do.

Sheet Ảnh 'Hội Trùng Dương'

Hội Trùng Dương sheet(bản nhạc) Hội Trùng Dương sheet(bản nhạc) Hội Trùng Dương sheet(bản nhạc) Hội Trùng Dương sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận