- - -
thế bấm
[Em] Hỏi là hỏi tình … [Bm] hỏi là hỏi tình …
[C] hỏi ơi [B7] hời tình [Em] ơi …

1. Hỏi [Em] tình, hỏi tình là tình khuất [Am] nơi nao
Hỏi [D] duyên, duyên [G] trốn ở phuơng [B7] nào là nào nguời [Em] ơi
Em nay đã biết là biết [Am] yêu rồi
Con tim thổn [D] thức chờ [B7] nguời là nguời trong [Em] mơ

Hỏi tình, hỏi tình là tình đến hay [G] chưa
Tình [E7] ngang là ngang qua [Am] cửa
Em [B7] chờ, em chờ là chờ duyên [Em] trao [D][Em]

ĐK : [C] Hỡi [E] là hỡi hỡi [Am] tình, [D] hỡi là hỡi hỡi [G] duyên
Tình [B7] duyên là trời sẽ [Em] định
Nguời [E7] đâu sao mặc lạc phuơng [Am] trời
Xin [D] cho, xin [B7] cho một lần biết tới

[Am] Hỡi là hỡi hỡi [B7] tình hỡi là hỡi hỡi [C] duyên
Tình [B7] duyên nguời [E7] ơi em [Am] chờ
Em [B7] đợi, là đợi hết mùa [Em] xuân

2. Hỏi [Em] nguời, hỏi nguời là nguời biết [Am] hay chăng
Người [D] sao chưa [G] đến cho [B7] tình là tình [Em] quạnh hiu
Trong em vẫn có là có những [Am] chiều
Cô đơn lẻ [D] bóng một [B7] mình là mình [Em] hoang liêu

Hỏi tình, hỏi tình là tình mãi [G] xa xa
Tình [E7] ơi là ơi xin [Am] lại
Cho [B7] dù, cho dù đợi chờ trăm [Em] năm
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận