- - -
thế bấm
Còn gì nữa [Dm] đâu mà [Gm] bảo nhau đợi [Dm] chờ
Tình em hút [Bb] sâu cho đến muôn đời [A7] sau
Còn gì nữa [Dm] đâu mà khuyên nhau hẹn [Gm] hò
Tình như vó [C] câu một bước trăm ngàn [F] sầu

Còn gì nữa [Dm] đâu còn gì nữa [C] đâu
Tình yêu đắm [Bb] sâu đau đớn khi rời [A7] nhau
Một người bước [Dm] mau người quay đi nghẹn [Gm] ngào
Chờ em hút [C] sâu [A7] anh quay lại với [Dm] sầu

Hôm em lên [Dm] xe thế [Gm] gian buồn vời [Dm] vợi
Trôi qua bao [Gm] lâu vẫn đen một bầu [F] trời
Anh đi bơ [Dm] vơ nhớ thương về một [A] người
Ngày xưa ngày [Dm] đó ngày xanh lên khung [A7] trời

Giờ gì nữa [Dm] đâu tình qua quá [C] mau
Ngày còn có [Bb] nhau đã biết không thành [A7] đâu
Lời chưa dứt [Dm] câu thì quay đi giận [Gm] hờn
Giờ anh ở [C] đâu [A7] em đi về bến [Dm] nào.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận