- - -
thế bấm
Lặng trong [G] tim tôi thầm [Bm] hỏi
Sao [Am] lòng tôi nhớ miên [D] man
Sài [G] Gòn phố lá me [Am] bay
Sài [D] Gòn có dáng thân [G] quen
Duy Tân [C] còn mong [D] ai dệt trên [G] lối

Nghẹn trong [G] tim tôi thầm [Bm] hỏi
Sao [Am] đời còn quá đau [D] thương
Sài [G] Gòn những xót xa [Am] mang tội [G] tình

Từng [G] ngày đứng ngóng trông [D] ai
Rồi [B7] nhớ trong thinh [Em] lặng
Đợi [Am] chờ bão tố qua [C] mau
Mà [G] đời mãi mịt [D] mờ

Tim [G] tôi vẫn nhói [Am] đau [B7]
Việt Nam chưa [Em] qua ngày dài xót [Bm] xa
Dòng lệ vẫn [D] trôi nụ cười hắt [G] hiu
Tình người cách [D] xa

Cha [G] tôi chết không áo [Am] quan [B7]
Ở chốn thâm [Em] sâu mẹ thì mất [Bm] con
Người thì đã [D] theo biển vào đáy [G] sâu
Chẳng còn thấy [D] nhau

Quê [G] hương đã sinh lớn [Am] tôi [B7]
Hạnh phúc hôm [Em] nay trẻ nhỏ cách [Bm] xa
Học đường đã [D] lâu tìm vội miếng [G] cơm
Học lừa dối [D] nhau, hỏi thế có buồn [G] không
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận