- - -
thế bấm
[Em]Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh [Am]giá
Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay [B7]xa
[Em]Hỏi vì sao thu [B7]vàng mùa thu đổ [Em]lá
Và hỏi tại sao thế giới đông [B7]người nhưng chỉ thấy riêng [Em]ta
Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ [Am]bến
Một người mang mong chờ sầu tím không [B7]gian
Để hằng đêm trông [B7]trời nhìn sao lặng [Em]đếm
Nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng [B7]dần theo nhịp bước lang [Em]thang
[Am]Hỏi, hỏi trời, trời vờ câm nín
Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng
[Bm]Hỏi, hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng [Em]không
Thôi [Bm]đành hỏi em thì bỗng Em dưng nước [B7]mắt em tuôn một [Em]dòng.
Hỏi tình xưa trông chờ sao ai chẳng [Am]đến
Hỏi người xưa tôn thờ còn nhớ hay [B7]quên
[Bm]Hỏi ngày nao con [B7]thuyền lại quay về [Bm]bến
Và hỏi tại sao thế giới đông [B7]người anh chỉ thấy riêng [Bm]em...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận