- - -
thế bấm
Ta [D] hỏi lá mùa thu sao [A] lá se kiếp buồn
Bỏ [Am] quên màu xanh biếc [G] nồng
Của [Gm] những tiết trời mùa [A] xuân
Ta hỏi lá mùa [D] thu sao [G] lá buồn chi lá [C] úa
[Em] Mà sắc lá đỏ [D] hoe [G] như mắt ta đang [A] khóc [F#m]
Ta [B7] khóc suốt mùa [Em] thu
[A] Ta khóc suốt mùa [D] thu
Khóc cho [G] lá khóc cho [Em] ta
Cho nhành cây ở [Gm] lại
Cho [A] ngày lá rơi nhẹ [D] rơi [F#m]

Ta [B7] khóc suốt mùa [Em] thu
Ta [A] khóc suốt mùa [D] thu
Khóc cho [Bm] lá khóc cho [Em] ta
Cho [G] nhành cây ở [Gm] lại
Cho [A] ngày lá rơi về [D] nguồn

Ta [D] hỏi lá mùa thu sao [A] lá vàng quá vội
Còn [Am] chi đâu chờ [G] đợi
Chỉ [Gm] mỗi mùa đông [A] buồn
Ta hỏi lá mùa [D] thu
Lá [G] có biết ta [Gm] buồn
Hồn ta vàng như [Em] lá
Gầy [A] như nhánh sầu [D] đông
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận