- - -
thế bấm
1. [Am] Có những lúc ta đi chung [G] con đường
[Am] Có những lúc ta vô tình [G] kề bước cùng [Am] nhau
Có những lúc ta đã bỗng [C] chợt tìm thấy [G] nhau
Anh đã mơ thấy mặt [Am] ngườị

2. [Am] Vẫn đã muốn nói yêu em [G] vô cùng
[Am] Anh đã muốn cho tay mình [G] đàn nắm chặt [Am] nhau
Anh đã muốn cho thân mình [C] gần lại với [G] nhau
Anh đã trông thấy mặt [Am] ngườị

Chorus:
Hoàng [F] hôn tháng 8 em [G] ơi
có nghe mưa [C] rơi leo qua từng [Am] hàng cây
Nhẹ [F] nhàng tiếng gió ru [G] êm
lãng quên một [C] giấc mơ [Am] cuối cùng
Hoàng [F] hôn bóng dáng em [G] đây
khuất trong đôi [C] tay lay nhẹ nỗi [Am] chờ mong
Rồi [F] chợt có tiếng chân [G] ai bên [E] thềm (còn đâu)
Em đang ở [Am] đâu?

Bridge:
[Am] Ai như là [F] cơn gió [C] ai luôn bên [G] mình
[Am] Ai như là [F] tia nắng [C] ai đã rời [G] xa
[Am] Ai như là [F] cơn gió [C] ai luôn bên [G] mình
[Am] Ai như là [F] tia nắng [C] ai đã rời [G] xa

Chorus:
Hoàng [F] hôn tháng 8 em [G] ơi
có nghe mưa [C] rơi leo qua từng [Am] hàng cây
Nhẹ [F] nhàng tiếng gió ru [G] êm
lãng quên một [C] giấc mơ [Am] cuối cùng
Hoàng [F] hôn bóng dáng em [G] đây
khuất trong đôi [C] tay lay nhẹ nỗi [Am] chờ mong
Rồi [F] chợt có tiếng chân [G] ai bên [E] thềm

[Am] Da …[Em][Dm][G][Em][Am][Em][Dm][Em][Am]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận