- - -
thế bấm
Hoa vẫn [Em] nở trên đường quê hương [Am] ôi quê hương ta [Em] đó
Dù bóng [G] tre xanh xao u [C] sầu, dù nước [D] sông quê tôi đỏ [G] ngầu
Từng cánh [B7] hoa, từng cánh [Em] hoa, hoa vẫn nở trong tôi tình [C] thương
Hoa vẫn [D] nở trên [B7] đường quê [Em] hương

Đường năm [Em] xưa đi trong bóng [C] tối, đường hôm [D] nay đi trong ánh [G] sáng
À á [Em] a, à á [D] a. Ôi những [B7] người Việt Nam anh em
Đường hôm [Em] nay gian nan chiến [C] đấu, đường mai [D] sau vui trong chiến [G] thắng
À á [Em] a, à á [D] a. Hãy lên [B7] đường và thương yêu [Em] nhau

Hoa vẫn [Em] nở trên đường quê hương [Am] ôi quê hương ta [Em] đó
Dù ánh [G] trăng hôm nay hoen [C] màu, dù xác [D] ai đang phơi trên [G] cầu
Từng cánh [B7] hoa, từng cánh [Em] hoa, hoa vẫn nở trên đường quê [C] hương
Hoa vẫn [D] nở trên [B7] đường quê [Em] hương

Hoa vẫn [Em] nở trên đường quê hương [Am] ôi quê hương ta [Em] đó
Dù bé thơ [G] xanh xao gầy [C] còm, dù tiếng [D] ru ban trưa mỏi [G] mòn
Từng cánh [B7] hoa, từng cánh [Em] hoa, hoa vẫn nở trong tôi tình [C] thương
Hoa vẫn [D] nở trên [B7] đường quê [Em] hương

Lời em [Em] ca êm như tiếng [C] suối, lời thơ [D] anh vang như thác [G] núi
Và mắt [Em] em, và áo [D] em, ngát xanh [B7] như mạ non quê ta
Bàn chân [Em] em đi gieo lúa [C] mới, bàn chân [D] anh đi thêm nắng [G] mới
Về lối [Em] xa, về phố [D] hoa, quét cho [B7] tàn khổ đau trong [Em] ta

Hoa vẫn [Em] nở trên đường quê hương [Am] ôi quê hương ta [Em] đó
Dù bóng [B7] đêm đang gieo kinh [G] hoàng, dù mái [D] tranh bơ vơ điêu [G] tàn
Từng cánh [B7] hoa, từng cánh [Em] hoa, hoa vẫn [G] nở trong đêm mù [C] sương
Hoa vẫn [B7] nở trên đường quê [Em] hương

Sheet Ảnh 'Hoa vẫn nở trên đường quê hương'

Hoa vẫn nở trên đường quê hương sheet(bản nhạc) Hoa vẫn nở trên đường quê hương sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận