- - -
thế bấm
Qua một rừng [C] hoang gió núi theo [Dm] sang giũ bụi đường trên [Em] vai [Am7]
Hái cây hoa [F] dại lẻ loi bên [G] đường gọi là hoa trinh [C] nữ
Hoa trinh nữ không [Dm] mặn mà bằng nàng hồng kiêu [Em] sa
Hoa đâu dám khoe [Am] màu cùng một nàng cúc vàng [Dm] tươi
Hoa không bán hương [D7] thơm như nàng dạ lý trong [G] vườn
Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện [D7] tình hai chúng [G] ta.

Xưa thật là [C] xưa nhớ mấy cho [Dm] vừa nhớ mẹ kể đêm [Em] mưa [Am7]
Có ông vua [F] trẻ xuất binh qua [G] rừng dẹp quân xâm [C] lấn
Khi vua kéo quân [Dm] về tình cờ gặp một giai [Em] nhân
Vua xao xuyến tâm [Am] hồn vời nàng về chốn hoàng [Dm] cung
Truyền cho khắp nhân [D7] gian đem lụa là đến cho [G] nàng
Trên ngôi cao chín [G] tầng hoàng hậu [F] đẹp hơn ánh [C] sao.

Tôi không phải là [E] vua nên mộng ước thật bình [Am] thường
Như [Dm] yêu một loài [Dm7] hoa trên vùng đá sỏi buồn [Em] phiền
Loài hoa không [Am] hương không sắc màu nhưng loài hoa biết khép lá ngây [G] thơ
Tôi không phải là [F] vua nên nào biết đến xa [Em] hoa
Không ngọc ngà kiệu [Am7] hoa không nệm gấm không [Dm] cung son
Tôi chỉ là [Am] người lính xa [Em] nhà [Dm] thấy hoa nhớ [G] người yêu rất [C] xa [F] [C]

Nâng nhẹ một [C] cây lá xếp trong [Dm] tay lá ngủ thật mê [Em] say [Am7]
Ngỡ đôi mi [F] dày khép đêm trăng [G] đầy cài then cung [C] ái
Tôi nghe thoáng qua [Dm] hồn mình vừa thành một quân [Em] vương
Quân vương giữa hoa [Am] rừng lòng bàng hoàng nhớ người [Dm] thương
Và mong ước mai [D7] sau khi tan giặc nước vua [G] về
Cho giai nhân ngóng [G] đợi chỉ một [F] cành trinh nữ [C] thôi.

Sheet Ảnh 'Hoa trinh nữ'

Hoa trinh nữ sheet(bản nhạc) Hoa trinh nữ sheet(bản nhạc) Hoa trinh nữ sheet(bản nhạc) Hoa trinh nữ sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận