- - -
thế bấm
Lục [Dm] bình ai thả trên [C] sông
Trôi theo con nước lên [F] ròng
Chiều [Dm] nào ra đứng bờ [G] sông
Nhìn sang bên [Dm] ấy nghe lòng nhớ [Am] mong
Anh [C] đi cách bến ngăn sông
Để em nhớ [Am] mãi tím bông lục [Dm] bình.

Còn [C] đâu như bóng với [F] hình
Còn đâu hai [Am] đứa chúng mình bên nhau
Đâu [Dm] rồi ngày ấy qua [C] mau
Anh quên lời hứa hôm nào đã [F] trao
Giờ [G] anh cưới vợ sang [Dm] giàu
Còn đâu thương [C] nhớ tím [A7] màu hoa [Dm] xưa.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận