- - -
thế bấm
Đêm đêm ngửi mùi [Dm] hương, mùi hoa sứ nhà [Gm] nàng
Hương nồng hoa tình [F] ái, đậm đà đây đó gọi [Dm] tên
Nhà [D7] nàng cách nhà [Gm] tôi, giàn hoa sứ quanh [Dm] tường
Nhìn [D7]sang trộm nhớ thương [Gm] thầm, mơ ngày mai lứa [A7] đôi

Hôm qua mẹ bảo [Dm] tôi, nhờ hoa sứ nhà [Gm] nàng
Ướp trà thơm đãi [F] khách họ hàng cô bác đều [Dm] khen
Nhờ [D7 ]nàng hái giùm [Gm] tôi, màu hoa thắm chưa [Dm] tàn
Nụ [D7] hoa còn giữ nhụy [Gm] vàng, chắc nàng hiểu tình [Dm] tôi

Nhưng đêm trở [F] sầu, em bước qua [Dm] cầu
Cuộc tình tan theo bể dâu, [D7] biết chăng ngày [Gm] mai
Khi ngõ về gần [A7] nhau, tình yêu đã vội phai [Dm] màu

Đêm đêm ngửi mùi [Dm] hương, mùi hoa sứ bẽ [Gm] bàng hoa tình yêu rụng [F] vỡ
Một trời tím tím thở [Dm] than, nhà nàng với nhà [Gm] tôi tình thân thiết vô [Dm] vàng
Làm [D7] sao nàng nỡ phụ [Gm] phàng, để [A7] tình tôi dở [Dm] dang

Sheet Ảnh 'Hoa sứ nhà nàng'

Hoa sứ nhà nàng sheet(bản nhạc) Hoa sứ nhà nàng sheet(bản nhạc) Hoa sứ nhà nàng sheet(bản nhạc) Hoa sứ nhà nàng sheet(bản nhạc) Hoa sứ nhà nàng sheet(bản nhạc) Hoa sứ nhà nàng sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận