- - -
thế bấm
Giờ [C] đây trên sông hoa [F] rụng tơi [C] bời
Giờ [G7] đây em ơi cơn mộng tan [C] rồi
Lòng anh tan hoang, thôi [F] vỗ tình [C] ơi
Ngày như theo sông, bóng xế tàn [C] rơi.

Còn [D] đâu em ơi còn đâu ánh trăng vàng
Còn [G7] đâu ánh trăng [C] vàng mơ [Am] trên làn tóc [C] rối
Còn đâu em ơi còn đâu bước chân người
Còn [G7] đâu bước chân [C] người mơ [Am] trên đường chiều [C] rơi.

Còn đâu đêm sang lá [F] đổ rộn [C] ràng
Còn [G7] đâu sương tan trăng nội mơ [C] màng
Còn đâu em ngoan tóc [F] rối ngỗn [C] ngang
Tuổi em đôi mươi, xuân [Fm] mới vừa [C] sang.

Còn [D] đâu em ơi còn đâu giờ nhung [Em] lụa
Mộng trùm lên [B7] bông [Em] tình nồng trong gối
Còn [Am] đâu em ơi còn đâu mùi cỏ dại
Chút [D] tình thơ [G] ngây không [C7] còn trên đôi [G7] má.

Giờ [C] đây trên sông hoa [F] rụng tơi [C] bời
Giờ [G7] đây em ơi cơn mộng tan [C] rồi
Lòng anh tan hoang, thôi [F] vỗ tình [C] ơi
Ngày như theo sông, bóng xế tàn [C] rơi.

Sheet Ảnh 'Hoa rụng ven sông'

Hoa rụng ven sông sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận