- - -
thế bấm
Sài [Dm] Gòn không mưa [Gm] bụi
Mùa [Am] đông hay mùa [Dm] xuân
Phố dài lên áo [C] ấm
Khói lên chiều cuối [F] năm

Cành [Dm] lan nào năm [Bb] ngoái
Em [C] gửi trước sân [Am] nhà
Lạnh [Dm] rồi hoa chớm [Gm] nụ
Em [Am] có về thăm [Dm] ta?

Em [Dm] có về phơi [Gm] áo
Dây mướp đã hoa [Dm] vàng
Em có về gội [C] tóc
Giếng ta còn xanh [F] trong

Em [Dm] có về mở [Gm] cổng
Gom lá cũ trong [Dm] vườn
Kịp cùng ta đốt [Gm] lửa
Hong [Am] tay vào khói [Dm] sương

Em có về tiếng [Bb] guốc
Dù [C] đã quên lâu [Am] rồi
Khua [Dm] ngoài thềm gọi [C] nhé
Với riêng lòng ta [F] thôi

Em [Dm] hiểu lòng ta [Bb] với
Còn [Am] thương nhớ hoa [Dm] đào
Em hãy về áo [Gm] đỏ
Như [Am] Nguyên Đán hôm [Dm] nào

Sài [Dm] Gòn không mưa [Gm] bụi
Mùa [Am] đông hay mùa [Dm] xuân
Em có là chim [C] sẻ
Tha [Am] mây về cuối [Dm] năm?.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận