- - -
thế bấm
Capo ngăn 5:
Cùng về [C]đây người phật tử chúng ta hộ [G]pháp,
Tinh tấn tu [Am]học phát huy ánh quang tuệ [Dm]đăng,
Cùng chợ duyên chư tăng ni giữ nhân độ thế,
Cùng phật [G]pháp mang thế an đến cho muôn [C]loài.

Đk:
Noi [G]gương Đức Phật Thích Ca,
Khơi nguồn từ [C]bi đem yêu thương trao tặng cho [G]đời,
Đi [Am]lên ta hộ pháp viên,
Chung tay xây [Dm]dựng nhà phật pháp rạng ngời thăng [C]huy,
Nào về [C]đây người phật tử quyết tâm hộ [G]pháp,
Gieo rắc duyên [Am]lành giúp cho chúng sanh bình [Dm]an,
Cùng niềm [Dm]tin chung tay nhau giữ gìn đạo tiên,
Cùng làm [G]cho phật pháp trường tồn thăng [C]hoa…
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận