- - -
thế bấm
Dù có phải [F6]bước đi trong 1 ngàn đêm giông bão
[Bm7]Hay sẽ phải thắng trăm [C]sông sâu muôn vực bờ
[Am]Dù sẽ phải cất cho ai đền [Dm]đài hay kim tháp
[Bm7-5]Trên đất trôi mềm [Esus4]phù [E]sa
[Fm7]Dù có phải nát tay những khi ta [G 'no5']đạp tan núi
[Em7]Dù biết thân chín khi nhúng thân vạc [Âm6]sâu sôi
[Dm]Tôi vẫn vui [Bm7]sống không [Em]lo gì tôi hết
Duy chỉ [E]có...E7 [F#...g#]
[Am]Khi nàng trong mơ [Bm7-5]thấp thoáng,
Trái tim của [G7]tôi bằng thép chảy [C9]than
Xôn [Am9]xao, đường cong [Dadd11"no5"]xôn xao gió
Biến tôi thành [E]ra hình nhân non yếu [Fm7]..E
[Am]Thân mền em trong [Bm7-5]tay ấm
Vẫn run vì [G7]em cành liễu nhỏ [C9]nhoi
Xin [Am9]em nằm ngoan trong [Bm]tiếng ru
Có tôi hình [B7]nhân quỳ [E7]dưới [Am]chân nàng
Dù có phải quét tan đi bụi hồng trong nhân thế
Tôi sẽ không tiếc công tôi đâu tôi làm được
Trời đã quên mất đứa con này 1 hành tinh cũ
Tôi sẽ mang đền cho em
Dù có phải giết đi ánh dương hay vài tinh vân
Dù có phải níu cho đứng yên thời gian ngân
Tôi vẫn vui sống ko lo gì tôi hết
Duy chỉ có...
Khi nàng trong mơ thấp thoáng, trái tim của tôi bằng thép chảy than
Xôn sao, đường cong xôn xao gió
biến tôi thành ra hình nhân non yếu
Thân mền em trong tay ấm
Vẫn run vì em cành liễu nhỏ nhoi
Xin em nằm ngoan trong tiếng ru
Có tôi hình nhân quỳ dưới chân nàng
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận