- - -
thế bấm
1. Người [Am] ơi anh muốn nói nói [Em] yêu em trọn đời
Mà [F] sao con tim [G] anh không lên [C] lời
Để [Am] anh ôm thương nhớ giá [Em] băng khi đông về
Từng [F] đêm chỉ [Em] mình anh xót [Am] xa

2. Ngày [Am] qua ta bên nhau đắm [Em] say bao nguyện cầu
Nguyện [F] cho mai [G] sau không chia [C] rời
Ngờ [Am] đâu vui duyên mới trái [Em] tim em theo người
Giờ [F] đây chẳng [Em] còn nhớ đến [Am] anh.

Một mình [Dm] lang thang đi trên đường [Am] vắng
Mà lòng [F] không sao quên [G] đi bóng hình [Am] em
Giờ người [Dm] nơi nao bên ai em còn [Am] nhớ.
Câu thề mình đã [E7] trao.

ĐK:
Lúc xưa gần [F] nhau, hứa [G] bên nhau trọn [Am] đời
Hứa muôn đời [F] sau, bên [G] nhau không lìa [Am] xa.
Cớ sao người [Dm] quay lưng, cớ sao người [G] ra đi
Em đành lòng [E7] gian dối.

Hãy trả lại [F] anh câu [G] yêu thương ban [Am] đầu
Phút giây gần [F] nhau nhưng nay [G] đã lìa [Am] xa
Hãy trả lời [Dm] anh đi dẫu chi tình [G] chia ly
Dẫu chi chúng [Em] ta không còn [Am] gì.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận