- - -
thế bấm
Hát lên [C]nào vì lòng này có [Dm]Giê-xu.
Hát lên [G/B]nào vì lòng này có [C]Giê- [G]xu.
Hát lên [C]nào vì lòng [C7]này có [F]Giê-xu.
Ha-le- [G]lu-gia, kính khen [C]Ngài.
[C] [Em] [Dm] [C] [Am] [Em] [G] [C]
Kính khen Ngài. A-men A-men (X6)
Ha-le-lu-gia, kính khen Ngài.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận