- - -
thế bấm
Ở đâu có bước [Gm]chân những kĩ sư khoa [Dm]điện
Ở đâu có bước [C]chân những con người trẻ [F]trung
Nhũng cô gái chàng [Bb]trai đang ngày đêm chung [A]sức
Đem dòng điện bao [Gm]la thắp sáng cuộc đời [Dm]này

Tình yêu với chúng [Gm]tôi là những nụ [Dm]cười
Tình yêu với chúng [C]tôi là dòng điện sáng [F]tươi
Tình yêu với chúng [Bb]tôi là tiếng ca yêu [A]đời
Là khúc hát quê [Gm]hương đang ngày đêm mong [Dm]chờ

[A7]Hãy hát lên hát lên bài [Dm]ca
Bài ca chúng [C]tôi những sinh viên khoa [F]điện
Năm mươi [Gm]năm anh hùng truyền [Dm]thống
Đang vươn [Gm]cao vào tương [C]lai

[A7]Hãy hát lên hát lên bạn [Dm]ơi
Hành khúc chúng [C]tôi những sinh viên khoa [F]điện
Cho hôm [Gm]nay một niềm tin [Dm]mới
Và ngày [C]mai đất nước mình hóa [F]thân

Hành trang chúng [C]tôi đi vào tương [Dm]lai
Là những đôi [Gm]chân không ngại gian [F]khó
Là những đôi [Gm]tay không khi nào biết [Dm]nghỉ
Biến dòng nước [A7]kia thành điện sáng cho [Dm]đời
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận