- - -
thế bấm
1. Hận người đàn [Am] bà vì tiền bỏ [C] tôi
Bóp nát con [G] tim yêu thương thật [Am] lòng
Hận người đàn bà suốt đời dối [C] gian
Bao ngày yêu [G] dấu có nhau đâu [Em] rồi?

2. Nhìn người đàn [Am] bà miệng cười bước [C] đi
Ánh mắt khinh [G] tôi khi bên người [Am] ta
Chỉ tại cuộc đời lúc nghèo lúc [C] sang
Bây giờ tay [G] trắng nhìn người [Am] bước đi

ĐK: Cất bước ra [Am] đi em chẳng suy nghĩ [C] gì
Có lẽ đôi [G] ta không chung đường [C] tình
Thì ra [Dm] bao lâu em chỉ yêu mỗi [G] tiền
Trắng tay [Em] rồi người bỏ tôi [C] đi như [E] thế

Cất bước ra [Am] đi em mong anh hiểu [C] rằng
Đã hết yêu [F] thương xin đừng [C] tìm nhau
Đành lòng [Dm] sao em tôi đã yêu hết [G] mình
Chẳng thể [Em] ngờ người dối gian [C] tôi
Bấy [G] lâu [Em] tôi hận [Am] em
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận