- - -
thế bấm
Một [Am] mùa thu [Dm] trước mỗi hoàng [Am] hôn
Nhặt [F] cánh hoa rơi chẳng thấy [Am] buồn
Nhuộm [Dm] ánh nắng tà qua mái [F] tóc
Tôi [E7] chờ đến với yêu [Am] đương

Người [A] ấy thường hay vuốt tóc [Bm] tôi
Thở [E7] dài trong lúc thấy tôi [A] vui
Bảo [Bm] rằng: "Hoa dáng như tim [F#m] vỡ
Anh [E7] sợ tình ta cũng [A] vỡ thôi"

Thuở [A] ấy nào tôi đã hiểu [Bm] gì
Cánh [E7] hoa tan tác của chia [A] ly
Cho [Bm] nên cười đáp: "Màu hoa [F#m] trắng
Là [E7] chút lòng trong chẳng biến [A] suy"

Tôi [A] nhớ người hay vuốt tóc [Bm] tôi
Hỏi [E7] thầm những lúc khi tôi [A] vui
Bảo [Bm] rằng: "Hoa dáng như tim [F#m] vỡ
Anh [E7] biết tình ta cũng [A] vỡ thôi

Thuở [A] đó lòng tôi chẳng hiểu [Bm] gì
Cánh [E7] hoa tan tác của chia [A] ly
Nên [Bm] tôi cười bảo: "Màu hoa [F#m] trắng
Là [E7] cũng là trong [A] trắng thôi"

Nếu [A] biết rằng tôi đã lấy [Bm] chồng
Trời [E7] ơi! Người ấy có buồn [A] không?
Có [Bm] thầm nghĩ đến loài hoa [F#m] vỡ
Tựa [E7] trái tim phai, tựa máu [A] hồng?
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận