- - -
thế bấm
Một mùa thu [Am] trước mỗi hoàng hôn
[F] Nhặt cánh hoa rơi chẳng [Am] biết buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái [Em] tóc
Tôi chờ [F] đến với [E7] yêu thương

Người ấy thường [Am] hay vuốt tóc tôi
Thở dài khi thấy tôi [Dm] hay cười
Bảo rằng: "Hoa dáng như tim [Em] vỡ
Anh sợ tình [E7] ta cũng [Am] thế thôi"

Tôi nhớ lời [F] người đã bảo [Am] tôi
Từ mùa thu trước rất [Dm] xa xôi
Đến [G] nay tôi hiểu thì tôi [E7] đã
Làm [Dm] lỡ tình [F] duyên cũ [E7] mất rồi

Nếu biết rằng [G7] tôi đã lấy [Am] chồng
[Dm] Trời hỡi người ấy có [C] buồn không
Có [Am] còn nghĩ [G7] tới loài hoa [F] vỡ
Tựa trái tim [E7] phai tựa [Am] máu hồng
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận