- - -
thế bấm
Năm anh hai [E6] mươi, em mới sinh ra đời [E7]
Ngày anh bốn [A] mươi, em cũng vừa đôi [E6] mươi
Tình đời nhiều [B9] lúc mỉa mai,
Cuộc đời nghìn [A6] đắng nghìn cay, vui đó sầu [E6] đây.

Khi em còn trong [Em7] nôi anh đã lo việc đời,
ôi hai mươi năm u hoài
Ðầu vừa điểm [Am7] phai, gặp nhau tưởng duyên may,
ngờ đâu thời duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ [B7] thời, nay ta không xứng [Am7] đôi,
Thôi thôi chờ kiếp [Em7] sau.

Sheet Ảnh 'Hai mươi bốn mươi'

Hai mươi bốn mươi sheet(bản nhạc) Hai mươi bốn mươi sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận