- - -
thế bấm
[Am] Từ xa tôi về phép hai mươi bốn giờ
Tìm người thương trong người thương
Chân nghe [F] quen từng viên [G7] sỏi đường [C] nhà
Chiều nghiêng nghiêng nắng [Am] đổ
Và người yêu đứng [F] chờ ngoài đầu ngõ bao [E7] giờ

Cửa tâm tư là [Am] mắt nên khi đối mặt
Chuyện buồn dương gian lẩn mất
Ðưa ta [F] đi về nguyên [G7] thủy loài [C] người
Lời yêu khi muốn [Am] ngỏ
Vụng về ngôn ngữ [E7] tình làm bằng dấu đôi [Am] tay

Bốn giờ [F] đi dài thêm bốn giờ [Am] về
Thời gian còn [C] lại anh cho em tất cả em [Am] ơi
Ta đưa ta đến vùng tuyệt vời
Ðêm lạc [G] loài giấc [G7] ngủ mồ [C] côi [E7]

Người đi chưa đợi [Am] sáng
Ðưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rủ xuống
Thương quê [F] hương và bé [G7] nhỏ tình [C] này
Ngừng trong đôi mắt [Am] đỏ
Vì mình mười sáu [E7] giờ bỏ trời đất bơ [Am] vơ

Sheet Ảnh 'Hai mươi bốn giờ phép'

Hai mươi bốn giờ phép sheet(bản nhạc) Hai mươi bốn giờ phép sheet(bản nhạc) Hai mươi bốn giờ phép sheet(bản nhạc) Hai mươi bốn giờ phép sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận