- - -
thế bấm
1. Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [G] em
Anh và em cùng thưa tía [C] má
Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [G] em
Anh sẽ [C] là người rể [Dm] ngoan hiền

[Gm] Nói mãi em [C] không nghe là [Dm] vì anh đây hai [F] lúa
[C] Nói mãi em [C] không yêu hay là chê anh quá [Dm] khờ

2. Bằng lòng đi [C] em nè
[Dm] bằng lòng đi [C] em gia tài ông cha anh trao hết
Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [C] em
Anh sẽ là chàng lúa [Dm] chung tình

[C] Đất cát anh [A] bao la vườn [Dm] anh cò bay thẳng [F] cánh
[G] Tám chín con [C] trâu to ngựa xe sang rước [Dm] em về

* Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [G] em bằng [A7] lòng đi [Dm] em
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận