- - -
thế bấm
[F]Hai con thằn lằn con, đua nhau [Dm]cắn nhau đứt [F]đuôi
[F]Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng [Dm]đến mới mắng [Gm]cho
[C]Hai con thằn lằn con, đuôi thì to nhưng đã cụt [F]rồi
[Gm]Ôi đớn đau quá [C]trời, chúng khóc la tơi [F]bời.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận