- - -
thế bấm
Intro: [Bm] [A] [G] [A] [Bm] [A] [E] x2

1. Hai cái ly bằng [Bm] nhau [A] [G]
Không ly nào cao không ly nào [D] lùn
Ly thấp có [A] cao
Không ly nào cao không ly nào [F#7] thấp
Ly nào thấp ta bán ve [Bm] chai [A] [E]

2. Hai cái chai bằng [Bm] nhau [A] [G]
Không chai nào cao không chai nào [D] lùn
Chai thấp có [A] cao
Không chai nào cao không chai nào [F#7] thấp
Chai nào thấp ta bán luôn [Bm] ly

3. Tôi với anh bằng [Bm] nhau [A] [G]
Không người nào thấp không người nào [D] say
Anh cao anh đi xa [A] hơn
Cùng tôi đi lại một [F#7] chiếc
Một chiếc máy bay mà [Bm] thôi

[Bm] [A] [G] [A] [Bm] [A] [Bm] x2

4. Con với ba bằng [Bm] nhau [A] [G]
Không thằng nào cao không thằng nào [D] lùn
Ba thấp con [A] cao
Không thằng nào cao không thằng nào [F#7] thấp
Thằng nào thấp cứ ra mặt [Bm] con.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận