- - -
thế bấm
1. Buồn [Dm] sao con nước chia đôi [G] dòng
Chiều nào hai đứa thiết tha mặn nồng có [Dm] đôi
Hỏi làm sao [G] quên dòng sông bên lở bên [F] bồi
Chiều nào hai [C] đứa anh ngóng nhìn bên lở em [A7] trông.

2. Mù [Dm] u, con bướm kia xa [G] cành
Lời ru chan chứa tiễn đưa người đừng nhớ [Dm] mong
Đành lòng sao [G] ai để tôi trông đứng trông [F] ngồi
Em đã theo [G] chồng [A7] về nơi ấy xa [Dm] xăm.

ĐK:
Chia hai đôi [Dm] bờ tình [G] ta xa cách người [Dm] ơi
Chia hai đôi [C] bờ anh buồn bên đó ngẩn [A7] ngơ
Nặng lòng mà [G] chi đừng thương tiếc nữa hỡi [F] người
Hỏi làm sao [C] quên bến [A7] xưa lỡ nhịp hẹn [Dm] hò.

Mất nhau trong [Dm] đời mình [G] anh thương nhớ mà [Dm] thôi
Mai xa nhau [C] rồi từ đây mỗi đứa mỗi [A7] nơi
Biết làm sao [G] đây nhìn em lần cuối trong [F] đời
Mai xa nhau [C] rồi duyên [A7] đầu trả lại người [Dm] thôi.

3. Chiều [Dm] nay anh đứng bên kia [G] nhìn
Nhìn em cất bước sang ngang một chiều tiễn [Dm] đưa
Gạt lệ chia [G] ly tình xưa đã lỡ duyên [F] rồi
Em đã theo [G] chồng anh [A7] đừng thương sâu mà [Dm] chi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận