- - -
thế bấm
Tone gốc F#m: Capo 2
Gửi Hà Tĩnh [Em]mình
[Am]răng mà thương, mà [Em]nhớ
Khi tôi ấu [Am]thơ, gió bụi cát bay
Lẫn trong sữa thơm, mẹ nuôi tôi [G]lớn

[Em]Ơi Hà Tĩnh [Am]mình, đường về có [Em]nhớ
[Am]Trời chang chang [Em]nắng, ai quàng áo tơi
Cho ta thương [D]nhau, mồ hôi chát [Bm]mặn
Cho ta thương [D]nhau vầng trăng không lẻ [Em]bạn

ĐK 1: Đứt ruột nhớ [A]mong
Giờ [Em]về ta ngược sông [D]Lam
Đi [Am]trên con đò thuở [G]nhỏ
Bãi [D]ngô chân em còn vương bụi [Bm]phấn
Tóc [B7]xanh buông mây trong gió [Em]chiều

Nghe [A]câu đò đưa mát [Em]ngọt
Giọng [A]quê nôn nao vang ráng chiều
Biết [Bm]sông bao năm bầm khô [B7]ruột
Cho quê [A]mình gạo trắng nước [Em]trong

Hà Tĩnh [Am]ơi! Quê mình thương
[B7]Như núi Hồng, sông Lam
[Em]Sông cứ chảy trong [D]ta, núi cứ lớn trong [B7]ta
Trăm năm muối [Em]mặn, gừng cay hỡi [B7]người
Dù nghìn trùng cách xa, ta vẫn nhớ thương nhau Hà Tĩnh mình [Em]ơi!

ĐK 2: Đứt ruột nhớ [A]mong
Núi [Em]Hồng bốn mùa thông [D]reo
Thư [Am]ai vẫn còn trong cuộc [Em]đời
Dẫu [D]xưa trông mong thời gian mòn [Bm]lối
Vẫn nguyên nơi [B7]đây bao nếp [Em]nhà

Dân [A]tôi ngàn năm khó [Em]nhọc
Mà [A]sống chắt chiu câu nghĩa tình
Biết [Bm]khi mô trong, khi mô [B7]đục
Răng là [A]nhục, là vinh hỡi [Em]ai!

Hà Tĩnh [D]ơi! Quê mình thương
[B7]Như núi Hồng, sông Lam
[Em]Sông cứ chảy trong [D]ta, núi cứ lớn trong [B7]ta.
Đi xa lại muốn [Em]về, khổ đau càng muốn [B7]về
Về tìm mẹ ấp yêu, Ơi thương biết bao nhiêu, Hà Tĩnh mình [Em]ơi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận