- - -
thế bấm
Với bao tà áo [Em] xanh đây mùa [F] thu
Hoa lá [Am] tàn, hàng [A7] cây đứng hững [Dm]hờ
Lá [Am] vàng từng cánh rơi từng [G] cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất [C] xưa

Gửi [C] gió [A7] cho mây ngàn [Dm] bay
Gửi [F] bướm [G7] muôn màu về [C] hoa
Gửi [F] thêm ánh [Dm] trăng màu [C] xanh lá [Am] thư
Về [Dm] đây với thu trần [G7] gian

Gửi [C] gió [A7] cho mây ngàn [Dm] bay
Gửi [F] phím [G7] tơ đồng tìm [C] duyên
Gửi [F] thêm lá [Dm] thư màu [C] xanh ái [Am] ân
Về [Dm] đôi mắt [G7] như hồ [C] thu.

Thấy hối tiếc [Dm] nhiều
Thuyền đã sang [C] bờ
Đường về không [Em] lối
Dòng [G] đời trôi đã về [F] chiều
Mà lòng mến còn [C]nhiều
Đập [G7] gương xưa tìm [C] bóng.

Nhưng [Am] thôi tiếc mà [Em] chi
Chim rồi [G]bay, anh rồi [F] đi
Đường [G] trần quên lối cũ
Người [F] đời xa cách mãi
Tình [G7] trần không hàn gắn thương [C] lòng.

Gửi [C] gió [A7] cho mây ngàn [Dm] bay
Gửi [F] bướm [G7] đa tình về [C] hoa
Gửi [F] thêm ánh [Dm] trăng màu [C] xanh lá [Am] thư
Về [Dm] đây với [G7] thu trần [C] gian.

Sheet PDF 'Gửi gió cho mây ngàn bay'

1383.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận