- - -
thế bấm
1. Em [Am] đi chẳng ngó [Dm] gì lúc Sài [Am] Gòn đang [F] vui
Sài [Dm] Gòn nhìn theo [E7] khóc, một [Dm] gót son lấp [E7] vùi
Em [Am] đi về nơi [F] ấy, tôi [G] đứng lặng Sài [Dm] Gòn
Nhìn [E7] theo em tôi [Dm] khóc, những [E7] bước chân mỏi [Am] mòn.

ĐK:
Em [F] đi em cứ [G] đi, nhớ [E7] làm chi mà [Am] nhớ
Đường [C] nào tôi cũng [G] si, đường [Dm] nào cũng đã [E7] khờ
Em [F] đi em cứ [G] đi, nhớ [E7] làm chi mà [Am] nhớ
Máu [E7] tim này rộng mở, tuông theo dòng em [Am] đi.

2. Em [Am] đi chẳng ngó [Dm] gì bóng [Am] một người chơi [F] vơi
Bàng [Dm] hoàng gạt nước [E7] mắt, nhìn [Dm] gót son lấp [E7] vùi
Em [Am] đi vào nơi [F] ấy, tôi [G] rớt lại lề [Dm] đường
Cuồng [E7] si dòng máu [Dm] nóng dưới [E7] lớp da hao [Am] mòn.

* Em [F] đi em cứ đi, em [E7] đi em cứ [Am] đi
Em [F] đi em cứ đi, em [E7] đi em cứ [Am] đi
Máu [E7] tim này rộng mở tuông theo dòng em [Am] đi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận