- - -
thế bấm
1. [Am] Ðêm nay đi giữa cây rừng hoang vu
[Dm] Ta ca vang khúc ca tiêu diệt [Am] thù
Ðây cheo leo đây ngọn đèo gió [E] hú
Rừng [Am] cây thêm hoang vu u [C] ù

[E] Sương mênh [Am] mang suối bao trùng non xa
[Dm] Quê hương ơi mến yêu thêm đậm [Am] đà
Trăng lên cao tô đẹp màu hoa [E] lá
Tình dâng thiết [Am] tha

ĐK: [Am] Vui suốt đêm thâu đoàn ta ra đi chí in sâu
Dù [Dm] đôi vai phong sương dải [C] dầu
Nguyện [Em] đem sương máu lấp sầu đau

[Am] Lối về chiến khu
Có tiếng súng gác [Dm] vương thưa
Có tiếng hú gió [E] đưa
Lòng chinh nhân xao xuyến bừng lên phút giây mong [Am] chờ.

2. [Am] Nghe âm vang suối reo bừng đâu đây
[Dm] Như thương ai chiến trinh trên đường [Am] dài
Quên chong gai quên đời vì sông [E] núi
Hồn [Am] ta chơi vơi ơ [C] hờ

[E] Bao yêu [Am] thương núi sông ngập trong tim
[Dm] Ta hy sinh máu xương nơi trận [Am] tiền
Mong quê hương thanh bình về đây [E] đó
Ðẹp như ước [Am] mơ
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận