- - -
thế bấm
1. Gọi [Am] nắng [E7] cho má em [Am] hồng
Gọi [Dm] sao tìm rơi mắt [Am] em
Gọi [Dm] mây mưa nẻo [Am] em đi
Gọi [Em] yêu thương tràn đầy phương mình [E7] đến

2. Gọi [Am] gió [E7] cho tóc em [Am] bồng
Gọi [Dm] trăng cài trên tóc [Am] em
Gọi [Dm] tin mơ về [Am] em thơ
Gọi [Em] trung chinh và [E7] người ngóng trông [Am] người

ĐK: Rưng rưng tiếng [F] gọi miền hoang sơ địa [Am] đầu
Về qua khe [G] núi đến ghềnh cao, xuống hào [C] sâu
Đồng [Dm] khô, đàn trâu biếng [F] cày
Gọi mưa thấu [Am] trời. Gọi mùa lúa vàng [E7] tươi

3. Gọi [Am] súng [E7] im tiếng cho [Am] đời
Gọi [Dm] thương tình lên khắp [Am] nơi
Gọi [Dm] tin yêu còn [Am] bao nhiêu
Về [Em] nhân gian để [E7] người biết thương [Am] người
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận