- - -
thế bấm
Giữa hai mùa mưa [Em] nắng chắc em đã [Am] quên
Những chuỗi ngày thơ [D] ngây, ngồi quán cóc bên hàng [G] cây
Giữa hai mùa mưa [C] nắng, anh ngồi đứng tháng ngày [D] qua
Nhớ ly cà phê [B7] đá đậm màu chia [Em] ly.

Ở bên [Am] đó, giờ này chắc bụi đầy đường [Em] đi
Anh vẫn [C] muốn là hạt bụi được theo em [B7] về
Đừng tắm nghe [Am] em, giữ lại một chút [D] anh trên [G] người
Đừng tắm nghe [C] em, giữ lại một chút [B7] anh trên thân thể [Em] em.

Giữa hai mùa mưa [Em] nắng, em còn nhớ gì [Am] không
Giữa hai mùa nắng [G] mưa, anh [B7] vẫn chờ [Em] mong.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận