- - -
thế bấm
Ngoài [Am] hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt [Em] hiu ngừng [Am] trôi
[Dm] Nghe gió [Am] thoảng mơ [Em] hồ trong mưa thu
Ai khóc [Am] ai than hờ!

Vài con chim [F] non chiêm chiếp [Am] kêu trên cành
Như [Dm] nhủ trời [Am] xanh
Gió ngừng [C] đi, mưa buồn [Dm] chi cho cõi [Em] lòng lâm [Am] ly

Hồn [Am] thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp [E] che gió [Am] về
[Dm] Ai nức nở [Am] thương [Em] đời châu buông mau
Dương thế [Am] bao la sầu

Người mong mây [F] tan cho gió [Am] hiu hiu lạnh
Mây [Dm] ngỏ trời [Am] xanh
Chắc gì [C] vui, mưa còn [Dm] rơi bao kiếp [Em] sầu ta [Am] nguôi

[Am] Gió xa xôi vẫn [C] về [Dm] mưa giăng mù lê [Em] thê
[Am] Đến bao năm nữa [C] trời vợ chồng [F] Ngâu thôi [Em] khóc vì [Am] thu

Sheet Ảnh 'Giọt mưa thu'

Giọt mưa thu sheet(bản nhạc) Giọt mưa thu sheet(bản nhạc) Giọt mưa thu sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Bình luận