- - -
thế bấm
Giọt mưa [Em] nào nhỏ xuống [Am] tim tôi cho tình [B7] yêu thành kỷ niệm [Em] đời đời
Giọt mưa [Am] nào dầm ướt [D] vai tôi cho tình yêu nay bỗng thành [B7] nỗi nhớ
Giọt mưa [G] nào thành lệ đêm [C] thâu khóc tình [G] yêu tình đầu tan [Em] vỡ
Lệ [Am] rơi tiếng đàn [G] rơi nghe xót xa [B7] lòng ngườị

Người xa [Em] người tội lắm [Am] ai ơi ân tình [B7] xưa giờ vĩnh biệt [Em] ngàn đời
Trời bây [Am] giờ trời đổ mưa [D] ngâu mưa mặn môi mưa trong lòng [B7] ai đó
Người có [G] còn giỏ lệ đêm [C] thâu riêng mình [G] tôi muộn phiền không [Em] rứt
Người [Am] ơi biết làm [G] sao khi lòng mang [B7] nặng thương [Em] đaụ

Tìm [Em] nhau bây giờ tìm [C] nhau
Tìm [G] đâu để gặp [Am] lại nhau
Tìm hoài không [G] thấy chỉ thấy mưa [B7] ơi
Mưa rơi trong [Em] lòng buồn nát con [Am] tim
Ai đã [D] đi xa ngàn [B7] trùng tôi vẫn cô đơn
Lạnh [Em] lùng đên khuya hắt [G] bóng
Còn lại riêng [B7] tôi càng buồn [Em] thêm thôi

Người bây [Em] giờ còn nhớ tôi [Am] không? hay đã [B7] quên quên hết chuyện [Em] của lòng
Để bây [Am] giờ tình có như [D] không, tôi vẫn lang thang trên đường [B7] phố vắng
Buồn cho [G] người buồn cả cho [C] tôi, muốn tìm [G] quên mà lòng lại [Em] nhớ
Người [Am] ơi biết làm [G] sao khi tình [B7] yêu đã bay [Em] cao
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận