- - -
thế bấm
N [Em]gày xưa mỗi lần em buông tiếng hát,
th [Am]ì anh tay phiếm [B7]n ắn nót [Em]cung đà n.
T [G]ừng nhịp nhặt khoan anh ru hồn [Em]theo tiếng tơ
n [Am]hẹ nhàng lời ca em thăng trầm [Em]the o từng lúc
và [Bm]rồi hờn yêu em mỗi lần em hát sai
em [Am]nũng nịu cười nói [D]s ai là tại [Em]an h.
Nh [Am]ưng em nuôi mộng ước về [Em]t ương lai,
[G]Hoa mai giăng ngập nẻo đ [Em]ường [Am]em đi.
[D]Rồi em đành chối tiếng giao [Em]hoà.
[C]Từ ly là khúc hát đau lòn [Em]g sầu [G]muôn lối.
Ai đang xây mộng cát vàng cao sang.
Ai đem cung nhạc tiếng đàn gieo hoang.
Lời ca ngày ấy đã xa rồi.
[C]Mà sao còn chuốt mãi [Bm]cung đàn [Em]vọng về tim.
Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát,
Thì ai thay thế nắn nốt cung đàn.
Từng điệu nhặt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em
và rồi hờn yêu không còn như ngày trước,
và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai,
Cung lỡ giây chùng mấy ai đàn đừng sai
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận