- - -
thế bấm
Gió về miền [Am] xuôi anh đưa [F] em cuối nẻo cuối [Am] đường
Gió đầu [Dm] non gió lọt đầu [Am] ghềnh
Đường em [G] đi đường nở hoa khắp luống [Em] cày
Trên đường em đi đường nở [E7] hoa khắp bốn [Am] mùa

Gió! gió [Am] về là về miền xuôi
Anh đưa [A] em nước lớn nước ròng
Để em qua [F#m] sông qua suối thăm [D] chồng
Gió về miền [A] xuôi qua bốn vĩ năm bờ
Đón đưa đưa ngược [Am] xuôi

Em ơi em [C] ơi! đường về [Dm] quê xa mấy [Am] bước
Đường về [Dm] quê xa mấy [F] nẽo mà sao người nỡ bỏ quên [Am] đường
Trên đường em [G] đi đường nở hoa khắp luống [Em] cày
Trên đường em đi đường nở [E7] hoa khắp bốn [Am] mùa

Sheet Ảnh 'Gió về miền xuôi'

Gió về miền xuôi sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận