- - -
thế bấm
Vi [Am] vu, ngọn [C] gió hú...
Về [G] nơi non xanh, núi [F] cao mịt mù, ...
Âm [Am] u, từng [C] chiếc lá...
Rụng [G] rơi thiên thu, biết [F] đâu ngục [Am]tù.
Hoang mang, nhặt chiếc lá...
Hồn ta lang thang, ngỡ đâu thiên đàng?
Rồi buông xuôi, để gió cuốn...
Lòng[G] ta... muốn... [E7]
Gió [Am] nhẹ nhàng và [C]mỏng manh, luồng[G] qua tóc em trong bầu trời [Am]xanh.
Tự do là gió[Em], vô [F]hình là [C]gió
Được thả [Am] hồn ta[C] say, theo [G] cơn gió xa[Am] bay
Uuuu[Am].... [F]sóng lên....[C] Huu.... [G]bão giông... xoáy[E7]
ĐK
Gió [Am]bay khắp bốn phương năm châu, cất [F] tiếng hát vi vu vi vu.
Thổi mây [C] và bay trong đêm thâu, [G]tìm đâu...
Gió[Am] bay đến nơi đâu nơi đâu..., những [F] giấc mơ ta mãi mãi chôn sâu.
Hãy [C] sống, ... với [Dm] ta, vút[G] bay.....[E7]
... trên đỉnh gió [Am] lên.....
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận