- - -
thế bấm
... [F#m]Cố gắng nắm lấy đôi [A]tay n ày,
nhưng nay phải buông xu [D]ống, trong [E]lòn g nghe giá [A]buốt.
Giấc mơ [Bm]qua theo muôn người đi rất [E]xa, đôi bàn tay anh vẫn [A]nắm,
không cho trôi đi những yêu [E]thương.
.. [F#m].Nắng thức cuối phố [E]hương c on đường,
như đôi ta cùng chung b [Bm]ước, bên [E]c ạnh anh có [A]nh ớ.
Vẫn đôi t [F#m]ay, từng ôm em mà [E]đến nay, chỉ anh đây vẫn [D]mãi mãi,
vẫn mãi nơi đây ngóng trông e [E]m.
Lá [F#m]rơi giữa [C#m]th ềm xưa, [D]còn nhớ hơi [A]ấm ng ày mưa,
giữ trong l [Bm]òng yêu thương từng [C#m]ngà y bên [D]anh, dì u em [E]những kỷ niệm.
G [F#m]ió như đã buồn [C#m]th êm, [E]nhẹ k hóc bên [F#m]mây từng đêm,
gió mây bu [Bm]ồn nhưng đâu [C#m]th ể buồn hơn anh, [D]lệ r ơi xuống [E]thật nh anh.
Từ ngày em x [F#]a đôi [E]vòng tay anh luôn [D]vẫn chờ em về [A]đ ây.
Hạ về [D]thu đi rồi đô [C#m]ng trôi [D]qua n hưng em vẫn [E]rời x a.
Bờ vai ấ [F#m]m áp trong mùa [C#m]đôn g bên [D]em vẫn chờ anh [A]vẫn m ơ,
để một [D]ngày đôi ta sẽ mãi [C#m]bên cạnh [F#m]nh au!.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận