- - -
thế bấm
[Am] Anh hỏi em yêu một [E] câu rằng ngưòi đẹp sao hay [C] nói
Yêu lính yêu trên đầu [Dm] môi thì thôi chớ xin nhiều [Am] lời
Tại anh mà [Em] thôi làm sao người ta thèm [F] nói
Hỏi [Em] anh sao mãi lâu không [Am] lại nè? anh [Dm] cứ trách em hay [Em] nhiều lời
Nhà binh đó em mình [E7] đừng nên hỏi tại [Am] sao

Anh ơi, sao [Am] anh ưu phiền? có chi mà anh đem lời giận em thế [C] anh?
Hay em không [Dm] tin lời anh lính anh đa [Am] tình mà tình anh đã trao cho [E] nàng
Đời dù thay [Am] đổi sớm trưa [C] chiều thì bao con [Em] gái giống nhau đâu
Miễn sao khó đổi đừng vội nặng lời cùng em anh [Am] ơi

Không phải anh giận nàng [Am] đâu vì lòng nàng anh đã [Em] thấu
Anh chỉ xin em đừng [Dm] quên là yêu phải thương thật [Am] lòng
Này anh kỳ [G] ghê đi lần sau gặp nhau đừng [F] thế nhé
Không [E] thì, em ghét cho xem giận rồi [Am] nè thôi mà, cho anh xin [Em] lỗi mà
Giận nhau mất [E7] vui mình được mấy lúc gần [Am] nhau
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận